COVİD-19 SÜRECİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

10 Haziran 2021 Perşembe 15:00


Bilindiği üzere Covid-19 salgını dünyada ve ülkemizde büyük etkiler yaratmış durumdadır. Bu etkilerin en aza indirilmesi amacıyla da pandemi dönemindebirçok önlemler alınmıştır. Bu önlemlerden biri geçtiğimiz yıl ilan edilen işten çıkarma yasağıdır. İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından sözleşmenin feshedilmesi yasaklanmıştır. Pandeminin etkilerinin yavaş yavaş azaldığı şu günlerde ise akıllara alınan tedbirlerin ne zaman sona ereceği düşmekte olup işçi ve işverenleri nelerin beklediği merak edilmektedir.

Pandemi süreci hangi sektörde olunursa olunsun hem işverenler bakımından hem de işçiler bakımından oldukça zorlayıcı bir süreç olmuştur. Dolayısıyla devletimizin her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde önlemler almaya çalıştığına şahit olmaktayız. Sadece ülkemizi değil dünyayı da etkisi altında alan pandeminin yarattığı etkilerin her geçen gün azalmasıyla da normal süreç elbette ki başlayacaktır. Peki yasaklar ne zaman son bulacaktır? Güncel olarak işten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam edeceğini belirtelim.Buna göre işverenler, işçileri 30 Haziran’a kadar işten çıkaramayacaktır. Yasağın uzatıldığı tarihin yaklaşması ile de elbette ki gözler kabine toplantısına çevrilmiş durumdadır.

Yasakların getirildiği tarihten itibaren günümüze kadar geçen süreci İş Hukuku bakımından değerlendirmek gerekir ise şunları söylememizde mümkündür. Özellikle bu süreçte alınan tüm tedbirlere rağmen işverenlerin işten çıkarma yasağını bertaraf ettiklerigözlemlenmiştir.Üstelik bu oran gözardı edilemeyecek kadar yüksek seviyededir. İşçinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller (KOD29) ile işten çıkartılması durumunda ise hem kıdem tazminatına da hak kazanamadığı hem de bir başka yerde iş bulmasını oldukça zorlaştığı bir gerçektir.Söz konusu ihtimallerin önüne geçilmesi amacıyla her ne kadar yasağa aykırı olarak feshin yapılması hallerinde işverenin idari para cezası ile cezalandırılacağı da açıklanmışsa da ne kadar etkili olduğu tartışmaya açıktır.

İşverenlerin yasakların olduğu dönemde bile kod29 a sığınarak işçiyi işten çıkarabildiği göz önüne alındığında tedbirlerin kalkmasıyla birlikte büyük bir olasılıkla çok sayıda işçi çıkarılmasına şahit olabileceğimizi söylememiz de mümkündür. Ancak bu durumun bir olasılık olduğu gerçeğinin unutulmaması lazımdır. Pandemi sürecinde olduğu gibi normalleşme sürecinde de gereken tüm tedbirlerin alınacağından şüphe duymamak gerekmektedir. Elbette ki sürecin hem işverenler tarafından hem de işçiler bakımından en faydalı olacak şekilde sonuçlanmasını ümit etmekteyiz. Fakat şimdilik gözlerimizi kabine toplantısına çevirelim ve oradan gelecek haberleri bekleyelim. Sevgi ve saygılarımızla haftaya görüşmek üzere..


YAZARIN DİĞER YAZILARI