Merhaba Sayın Dare Medya okurları

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:10


Pandemi sürecinde yasaklarla beraber bazı evli çiftler baş başa vakit geçirebilmenin tadını çıkartırken bir kısım çiftler ise ayrılık kararı ile Adliye salonlarına koşar oldu. Öyleyse bu ilk yazımızda Aile Hukuku nu ilgilendiren Boşanma konusunu Dare Medya farkıyla siz değerli okurlarımızı ana hatları ile bilgilendirelim.
 Taraflarda bir eş evden ayrıldı, başka şehre taşındı. Boşanma davası nerede açılabilir?
Öncelikle Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer deki görevli Aile Mahkemesidir
Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tabidir
 1. Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
2. Hakim, bu olgular hakkında gerek resen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.
3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları Hakim’i bağlamaz.
4. Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder.
5. Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, Hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
6. Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.
 Boşanma veya ayrılık davası açılınca Hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır.
Kıymetli okurlar görüldüğü üzere boşanma davalarında Hakim’in geniş bir yetkisi bulunmaktadır. Amaç Aile birliğinin mümkün olduğunca korunması olduğu kadar tarafların huzuru da önemlidir.
 Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, Hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir
Kadın boşandıktan sonra hangi soyadını kullanacak?
 Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse Hakim’den bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir
Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine Hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir
Maddi ve manevi tazminat kime ne şartlarda verilebilir?
 Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir
Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir
Nafakayı erkek mi öder?
Tabi ki hayır. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Yani kadının da erkeğe nafaka ödemesi mümkündür.
Boşanma davasını kim açmalı?
Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir
Davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir
Boşanma davası açtınız ama Mahkeme redetti şimdi ne olacak ?
Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.
 Elbette Aile Hukuku konusu çok derin ve önemli bir konudur velayet, iştirak nafakası, mal ayrılığı gibi daha nice hususları da Boşanma davalarının içinde veya ayrı davalar olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz.
 Unutmadan hatırlatalım Boşanma davalarında Avukatınıza verilen vekaletnamenizde önemli bir hususta şu dur;
Boşanma davasında sunulan vekaletname asılın fotoğrafını taşımıyorsa genel vekaletname niteliğindedir. Genel vekaletname ile boşanma davası açılıp yargılama işlemi yapılabilir. Ancak diğer tarafın bu vekaletnameye itiraz etmesi halinde, boşanma davaları için verilecek vekaletnameye, vekalet verenin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur.
Sevgi saygılarımla, haftaya yeni bir konu ile görüşmek üzere…
YAZARIN DİĞER YAZILARI