TEFECİLİK!...

25 Ekim 2021 Pazartesi 15:11
Genellikle örgütlü olarak işlenen TEFECİLİK SUÇU  ve  mağdurun hakları nelerdir ?

Her şey mal mülk 

Her şey para pul

Dostlukmuş, sevgiymiş 

Ara bul

Söz: Sezen Aksu adeta ilgili suçu  manevi tarif etmiş…

Aman ALLAH kimseyi düşürmesin diyerek, bu yazımızda bankalardan kredi alamayan birçok kişinin muhatap olduğu Tefeciler ve  TEFECİLİK SUÇU  nedir? Özetle bahsedelim istedik.

Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi(tefeci), iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır. (5237 S. K. m. 241).

Elbette suçun başkaca suç unsurlu eylemlerle beraber işlenmesi halleri de  ceza gerektirecektir.

Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya kolluk makamlarına yapılabilir (5271 S. K. m. 158) .

Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar

Mağdur ile şikayetçinin hakları özetle  şunlardır:

Delillerin toplanmasını isteme, Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme,5271 sayılı 

Ceza Muhakesi Kanununa  uygun olarak soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Vekili bulunmaması halinde şartlara uygun hallerde Baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme, Kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki karara  usule göre itiraz hakkını kullanma, Kamu davasına katılma, tutanak ve belgelerden örnek isteme, tanık dinletme  isteme, davaya katılmış olma koşuluyla  kararlara karşı kanun yollarına başvurma  ve diğer başkaca hakları bulunmakta olup bir avukat ile takip etmelerini tavsiye ediyoruz.

Olağan halinde genellikle yaptıkları eylemi bir iş gibi görüp kendisini iş adamı olarak tarif eden tefeciler elbette mağdura genellikle korku salarak haklarını kullanmalarına mani olmaya çalışmaktadır. Ancak bilinmelidir ki  KANUN HERKES İÇİNDİR!

Sevgiler sayın okurlar


YAZARIN DİĞER YAZILARI