TÜİK, girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 2007 yılında 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 85,4 olan internete erişim oranı, 2023 yılında yüzde 96 oldu. Girişimlerin yüzde 92,4'ü 2023 yılında internete erişimde sabit geniş bant bağlantı kullandı. Girişimlerin yüzde 22,4'ünün saniyede 29 megabit ve daha az hızda, yüzde 38,5'inin saniyede 30-99 megabit hız aralığında, yüzde 24,5'inin saniyede 100-499 megabit hız aralığında, yüzde 6,1'inin saniyede 500-999 megabit hız aralığında ve yüzde 8,5'inin saniyede saniyede 1 gigabit ve üzeri hızda internet kullandığı tespit edildi. Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimlerin yüzde 16,5'inin saniyede 1 gigabit ve üzeri hızda internet kullandığı görüldü.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 40,2'Sİ SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI KULLANDI

Sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar veya multimedya paylaşım siteleri gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin oranı, 2023 yılında yüzde 40,2 oldu. Sosyal medya kullanan girişimlerin oranı, çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 37,7'sinin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 49,8'inin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 70,8'inin en az bir sosyal medya uygulaması kullandığı görüldü.

WEB SİTESİ OLAN GİRİŞİM ORANI YÜZDE 55,9

Web sitesi sahiplik oranı, 2023 yılında yüzde 55,9 oldu. Web sitesi sahiplik oranı, çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 2023 yılında 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,6'sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 75,6'sının ve 10-49 çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 51,5'inin web sitesi var. 2023 yılında web sitesi sahibi olan girişimlerin oranının en fazla yüzde 90,1 ile 'bilgi ve iletişim' faaliyeti yürüten girişimler olduğu belirlendi. Bunu yüzde 76,4 ile 'bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı' ve yüzde 69,9 ile 'elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri' takip etti.
Girişimlerin 2022'de e-satış yapma oranı, yüzde 18,2 oldu. E-satışlar, internet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığı ile gerçekleştirildi. 2022'de en fazla e-satış yapma oranı yüzde 39,5 ile 'konaklama ve yiyecek hizmeti' faaliyetlerini yürüten girişimlerde oldu. Bunu yüzde 29,4 ile 'bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı' ve yüzde 28,7 ile 'bilgi ve iletişim' faaliyetini yürüten girişimler takip etti.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 5,5'İ YAPAY ZEKA KULLANDIĞINI BELİRTTİ

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2023'te yüzde 5,5 oldu. Yapay zeka kullanan girişimlerin en fazla yüzde 48,4 ile görüntülere göre nesneleri veya kişileri tanımlayan yapay zeka teknolojilerini kullandıkları tespit edildi. Bunu, yüzde 43,7 ile farklı iş akışlarını otomatikleştiren veya karar vermeye yardımcı olan yapay zeka teknolojileri ve yüzde 41,5 ile yazılı veya sözlü dil üreten yapay zeka teknolojilerinin kullanımı izledi.

(DHA)