YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

Tatilin kaza bilançosunda son durum! Tatilin kaza bilançosunda son durum!

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri