Prof. Dr. Mehmet Özdamar

Tüm Makaleleri

Prof. Dr. Mehmet Özdamar

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Bölüm Başkanı