Murat Kümüştekin - MEK Ajans Başkanı
Murat Kümüştekin - MEK Ajans Başkanı