Anadolu ;Dokuz medeniyete ev sahipliği yapmış topraklarında derin bilginin sırrına sahip güzel Anadolu. Anadolu topraklarından beslenmenin lütfu. Hepimizin bedenlerimizi onurlandırmak için bu topraklarda olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir kültürel mirası hücrelerimize hem atom hem atomaltı seviyede yerleştirmek olgun ruhların seçeceği bir yoldur.

****

Konu başlığı ile Anadolu bilincinin bağlantısına gelirsek ,ana başlıklardan birisi olan ezoterizm ile başlamak istiyorum.Ezoterizm,sırra ermek desem hepimizin aklına Anadolu ermişlerinin meşhur sözleri düşecek. Anadolu ezoterizmi uzun yıllardır ükemizde varlığını sürdürmektedir.İnisiyasyon aracılığıyla aktarılan öğretiler ruhu uyandırmak için yapılan çalışmalar olarak geçmektedir.Ezoterik öğretiler içinde salt kuru din bilgisi taşımazlar hakikat bilgisini taşırlar. O yüzden insanlık uyanışını bu öğretilerin ışığında gerçekleştirecektir.

****

 Tüm dini öğretilerin,maneviyat gelişimi için verilen derslerin hepsi ezoterizmden doğmuştur.Ezoterizm  bilinen insanlık tarihinden çok daha eski bir kökene sahiptir.Yaklaşık 7000 yıl olarak bilinen insanlık tarihimizin çok daha öncesinde ;nuh tufanı öncesinde varolmuş medeniyetlerin bilgisidir. Yapılan araştırmalar da öğretinin  bilinen insanlık tarihinden çok daha eski ve köklü bir bilgi olduğu yönündedir. Üstü kapalı ve sırlı olmasının sebebi bu bilgiye duyulan saygıdır.Bilginin yozlaşmaya maruz kalmaması için muhafaza edilmiş olmasıdır.Elimizdeki kaynaklarda bilgisi çok nadir olarak geçen ancak bu dünyada altın çağı yaşamış mu ve Atlantis uygarlıklarından bahsetmeden geçemeyeceğim.Tarihimizce az bilinen ve halen araştırılan bu uygarlıklar yaklaşık olarak gezegenimizde yüzbin yıl boyunca tekamül etmişlerdir.Bu sayede tekamül yasalarını,ruhunöğretilerini,dünya okulunun ana sınav başlıklarını bu öğretinin içine yerleştirmişlerdir.Ezoterizm gezegenimizin kullanma kılavuzudur.Burada ne işim var ben burada ne için var oldum gibi soru işaretlerinin çoğunu bilginin içerisinden almamız mümkündür.Ne kadar anlamlı bir varoluş sürecimizin olduğuna bizi uyandıran bu özel öğreti topraklarımızda uzun yıllardır varlığını sürdürmektedir.Yüzbin yıl tekamül etmiş uygarlığın insanlığımıza armağan olarak bıraktığı bu öğreti bize dünyada huzuru, barışı ve eşitliği yaratmamız için ışık tutmaktadır.Bilinen insanlığımız 7000 yıldır tekamül ettiği için bu öğreti karşısında toy ve cahil kalmaktadır.Öğretiyi idrak etmekte zorlanmaktadır.

****

Oysa ruh terbiyesi için yapılan tüm ritüeller zaten 100.000 yıllık bir öğretinin özü olan ezoterizmden gelmektedir.Mısırlılar döneminde mısır tapınaklarında bilgi inisiyasyonlarla aktarılarak mevcut insanlık tarihimize kadar ulaşmıştır.Ve fakat çoğumuz bunun farkında bile değilizdir..Öğretinin özü tektir.Kaynağıaynıdır.Uygulanış yöntemleri gerek yöresel gerek geleneksel form değiştirmiştir.Ruhu uyandırmak için yaptığımız yöntemlerin tamamını içine alan ezoterizm bizlere verilmiş müthiş bir armağandır.Bende bu bilginin içine girmekle bu hediyenin muhteşemliğine her gün biraz daha uyanmaktayım.

****

Şimdi gelelim ezoterizm ve tarot  arasındakibağlantıya.Çok üzülerek ama birazda cehaletimize kabul vererek (Tarot kelime anlamı tora yani kralın yolu anlamına gelen) başımıza ,aklımıza bir taç olarak giyebileceğimiz tarot bilgisinin ülkemizde fal olarak ele alınması kabul edilebilir bir durum değildir.Ancak nesnenin kaderi değil midir değerinin bilinmemesi,anlaşılmaması,farkedilmemesi.Bu yüzden de kartları eline aldığında insanlığın bir kısmıda ne yapacağını bilemedi.Nereden bilebilirdi ki kartların içerisinde 100.000 yıl tekamül etmiş dünyaya altın çağı getirmiş bir uygarlığın tekamül bilgisinin olduğu.Kartın içerisinde üst akıl dediğimiz evrensel bilincin sembol kodları bulunmaktadır ve bu kodları  maneviyatına uyanmamış birisinin okuyabilmesi oldukça zordur.İnsanın zihniyle sorduğu sorulara sembollerden akan bilgidir tarot.Semboller üst akıldan en mükemmel olasılığı çekip önünüze getirir sizde bu bilgiye hazır olduğunuzda alırsınız..Bu yüzden ünlü psikanalizci Carl gustavjung danışanlarıyla yaptığı görüşmelerde kartların arketiplerinden üzerindeki sembollerden bilinçdışı okumaları yapmıştır.Bilinçdışımız bizim kör noktamızdır.Astrolojide 12.ev olarak geçer.12.ev insanın kamburudur.Sırtıdır.Göremediği kör noktadır.Tarot kör noktalarımızı görünür kılar ve bilmediğimiz potansiyellerimizi bilince getirir.Kartlar bilincimize ışık tutarlar.O yüzden bir fal destesi olmaktan çok uzaktırlar.Fal dediğimiz şey zihninizi manipüle etmektir.Size bir düşünceyi dayatmaktır ve sonrasında sizin onu yaratmanız beklemektir.Özgür iradenize saygısızlıktır.O yüzden de ilahi planda kabul edilemez.Tarot bir bilinçdışı okumasıdır.Karmaşık ve kaybolmuş dünyanıza yön verir.

****

Ülkemizin tarot kart semboliği 13 numaralı ölüm kartıdır.O yüzden çok fazla medeniyete ev sahipliği yapmış değişip dönüşmüş evrilmiş olan bu topraklarda kurulmuş olması  tesadüf değildir.Ölüm kartının ezoterik manasına bakalımölüm  ruhsal değişimin gerekliliğidir. Doğum ergenlik yaşlılık ve ölüm ruhun yolculuğunu ifade eder.Ölüm değişim kartlarından biridir.O yüzden de değişim dönüşüm dediğimiz krizli bir senaryo ülkemizde durmaksızın yaşanmaktadır.Ve ülkemizde ölüme karşı bir bilinç  hala daha geliştirilmemektedir. Ölüm yok oluş bitiş ve acı başlıkları altında kendini göstermektedir..Oysa ezoterizmde ölüm ve ölüm ötesini bize anlatır.Tekamül yasalarını anlatır.Ölüm kartı ülkemizin tarot kartı olduğu için kartın aydınlık ve karanlık yüzünü durmaksızın yaşamaktayız.Krizler,borçlar,kaos ancak aydınlıkta güç,yer altı kaynakları,yenilmezliktir.Ölüm bize sonsuzluk bilincini  verir.

****

Ezoterik öğretiler bu topraklarad yaşayan insalık için çok gerekli bilgilerdir.Ölüm bilinci geliştirilmelidir.Ölüme bakış açısıolarak  ruh ancak ölüm aracılığıyla sonsuz ışık ile birleşme şansı elde edebilir.Ölüm ruhun hapisten kurtuluşudur.ölüm olmadan yeniden doğum ve yeni bir hayatınolması mümkün değildir.Ve ölüm aslında  bir yükseliştir .Bir evre sona erer eski  terkedilmeli tamamen geride bırakılmalıdır.ancak eskinin tamamıyla yok olması ve yeninin doğmasının ön koşulu olan dönüşümün ön koşullarının yerine getirilmesiyle mümkündür.Ölüm son değil yeni bir başlangıçtır.Ölümsüzlük düşüncesi tarotun en belirgin özelliğidir.

****

Kaderi ve geleceği bilgelik ve bilgi ile kavramak ölümsüzlüğün gerçekleşmesi anlamına gelmektedir.çünkütarot ruhsal titreşimler aracılığıyla spiritüel farkındalık düzeyini arttırma yöntemdir.Anlamı bu kadar derin bir kartın ülkemizin tarot kartı olması ülkede ruhsal ve duygusal bağ kurmanın önemini ortaya çıkarır.Maddeyi aşmaktır. Topraklarımızın zenginliğinide anlatır aynı zamanda.Yeraltı zenginliklerimizin gücüne vurgu yapar. Ve krizin büyümemiz ve güçlenmemiz için bir koşul olduğunuda bize anlatır .

****

Bu topraklarda ölüm bilinci geliştirmek ölümün ötesine bakarak mümkündür.Ölümün ötesine yani beden dediğimiz bu maddenin ötesine geçmek bize yaşarken huzuru verecek tek şeydir.

****

Bütün güç savaşlarını ,kıskançlıkları,hazımsızlıkları,hırsları,rekabeti  eşitleyen tek potada eriten şey ölüm değil midir?

Ölümsüz olan parçamız dünya anadan yapılmış bu bedenin içerisinde mutlak  yolculuğuna hazır olduğunda rehberler eline verilecektir.

Sonsuz ışık ve sevgiyle.

19 Temmuz 2022

Ayşe Ebru Kopal